МАТЕМАТИКА/ индивидуально

1,200.00

Мы даем понимание алгоритмов решения задач, показываем взаимосвязи разных тем.
График занятий и программу перестраиваем в зависимости от пожеланий ученика, с учетом уровня знаний и времени на подготовку.

Категория:

Описание

В данном курсе мы даем понимание базовых ключевых моментов по Алгебре и Геометрии.
Основная цель курса:
— добиться понимания взаимосвязей между темами
— отработать индивидуальные алгоритмы решения задач
— дать понимание предмета
— наработка решения тестовых заданий

МАТЕМАТИКА/ индивидуально

Детали

Форма обучения

В группе (6 чел), Дуэт (2 чел)

Занятия выходного дня

Да

Периодичность занятий

Два раза в неделю

Длительность курса

2 месяца(16 занятий), 4 месяца(32 занятия)

Длительность занятия

1 час

Возраст

Программа

Викладання українською мовою
1. Лінійне рівняння з однією змінною. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
2. Цілі вирази. Трикутники
3. Раціональні вирази. Паралельні прямі. Сума кутів трикутника

4. Квадратні корені. Подібність трикутників
5. Дійсні числа. Розв’язування прямокутних трикутників
6. Функції.Коло і круг. Геометричні побудови

7. Квадратична функція. Чотирикутники

8. Квадратні рівняння. Многокутники. Площі многокутників
9. Нерівності. Декартові координати на площині
10. Системи лінійних рівнянь із двома змінними. Вектори
11. Числові послідовності. Геометричні перетворення

12. Множини та функції. Стереометрія
13. Степенева функція. Паралельність у просторі
14. Тригонометричні функції. Перпендикулярність у просторі
15. Тригонометричні рівняння і нерівності. Координати та вектори в просторі
16. Границя.Неперервність функції.
17. Похідна та її застосування
18. Показникова функція
19. Логарифмічна функція
20. Комбінаторика
21. Теорія ймовірності
22. Статистика
23. Інтеграл та його застосування
МАТЕМАТИКА/ индивидуально